Offentliga Öppna Data - En juridisk handbok

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Syftet med projektet är i korthet att höja den specifikt juridiska kunskapen kring rättsläget för regleringen av information från den offentliga sektorn. Detta motiveras av att vi ser den osäkerhet som de facto råder som en betydande tröskel för tillgängliggörande. Vi vill på så vis sänka denna tröskel för tillgängliggörande av framförallt myndigheters öppna data till den grad denna process beror på rättsosäkerhet.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2013/11/272014/08/29

Fria nyckelord

  • Öppna data
  • Handbok
  • Juridik
  • Offentlig sektor
  • innovation
  • Offentlighetsprincipen