Om moralisk förtjänst

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Det moraliska förtjänstbegreppet ger upphov till en mängd svåra frågor. En av de kanske viktigaste är denna: i vilken grad kan förtjänstöverväganden användas för att försvara ett kapitalistiskt system där marknaden bestämmer hur samhällets resurser fördelas? Syftet med projektet är att söka svar på denna och andra viktiga frågor om förtjänst.

Syftet med projektet är att besvara sex frågor om begreppet moralisk förtjänst.
(1) Varför ska vi bry oss om förtjänst över huvud taget?
(2) Är förtjänst ett deontologiskt eller ett teleologiskt begrepp? Annorlunda uttryckt: är det bara ett mål att sträva mot att människor blir behandlade efter förtjänst eller är en sådan behandling något som vi är skyldiga dem som förtjänar den?
(3) Kan vi ha en rättighet till olika förmåner som vi inte förtjänat? Att så är fallet är en vanlig utgångspunkt i litteraturen och är också den gängse uppfattningen. Det gäller t.ex. rättigheter som uppkommit genom löften. Men stämmer den? Och i så fall varför?
(4) Det förefaller möjligt att förtjäna såväl vissa typer av behandling som olika former av attityder. Skepticism mot förtjänst drabbar behandlingsförtjänst hårdare en attitydförtjänst. Är denna skillnad berättigad och i så fall varför?
(5) I vilken utsträckning är tanken om moralisk förtjänst förenlig med den mycket inflytelserika kontraktualistiska moralteorin (d.v.s. en teori enligt vilken rätt och fel bestäms av vilka regler för mänsklig samvaro som rationella individer skulle acceptera?
(6) Är moralisk förtjänst komparativ eller icke-komparativ? Med andra ord, bestämmer vi vad människor förtjänar genom att jämföra dem med andra, och i så fall i vilka sammanhang?
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2006/01/012009/12/31

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Filosofi