Om Våra Goda Skäl

Projekt: Forskning

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Det övergripande syftet med projektet är att utveckla en analys av begreppet skäl med fokus på framförallt praktiska och goda, så kallade normativa skäl. Utgångspunkten är ett analysmönster enligt vilket skäl uppfattas som ett slags fakta snarare än som överväganden. Projektet avser vidare att dels belysa vissa speciella typer av skäl (som t.ex den mellan fullständiga och ofullständiga skäl)

Filosofer skiljer mellan skäl för föreställningar och skäl för handlingar. Att det regnar är exempelvis ett skäl att tro att det regnar men det kan också vara ett skäl att sluta vattna gräsmattan. Ytterligare indelningar kan sedan göras. Här är det framförallt viktigt att skilja mellan förklarande, och normativa, så kallade goda, skäl. För att illustrera, föreställ en person som ägnar sig åt att måla över kungapoträttet på alla en-kronor som han kommer över. Förklaringen han ger är att han inte vill att kungen ser på honom. Även om detta utgör ett slags förklaring till hans besynnerliga beteende är det svårt att tro att det finns normativa så kallade goda skäl som berättigar ett sådant handlande. De förklarande skälen sammanfaller således inte alltid med de goda skälen.
Syftet är att analysera idén om goda skäl. Utgångspunkt är den i litteraturen vanliga tanken att skäl är fakta. Det här har förståtts på lite olika sätt; skäl ses som sakförhållanden, som aspekter av sådana förhållanden eller som innehållet i sanna möjliga tankar – så kallade propositioner. Jag kommer att pröva dessa synsätt på olika specifika skäls-begrepp (exempelvis fullständiga respektive ofullständiga skäl, skäl som är personrelativa och sådana som inte är det. I ett senare led tillämpas resultaten från skäls-analysen på så kallade Passande Attityd analyser, som spelar en framträdande roll i litteraturen om värde. Utmärkande för dessa är idén att värde skall förstås i termer av skäl för olika attityder.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2010/01/012012/12/31