Optimering av brösttomosyntes: Datorsimuleringar av bildinsamling och bröstkörteldos

Projekt: Avhandling

Projektinformation

StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2016/05/102018/06/05

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande