Projektinformation

StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2021/01/012024/12/31

Samarbetspartner

Finansiering

  • FORMAS, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

Fria nyckelord

  • ROS, indoor, aerosols