Påverkar fysisk träning dödlighet, uremiprogress och sjuklighet hos patienter med kronisk njursjukdom?

Projekt: Forskning

Projektinformation

StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2021/02/012028/11/30