Förpackningssystem för den hållbara butiken

Projekt: Forskning

Projektinformation

StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2010/02/152013/12/31

Finansiering

  • FORMAS, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Teknik och teknologier
  • Samhällsvetenskap