Smärta vid tidig reumatoid artrit – prediktorer och utveckling över tid

Projekt: Avhandling

Projektinformation

Beskrivning

Rheumatoid arthritis (RA) is a chronic autoimmune, chronic disease, characterised by inflammation of joints. Treatment options in RA have greatly improved in recent years, however a large proportion of patients still suffer from pain. Pain in RA is typically related to inflammation and synovitis, but a substantial group of patients experience long-lasting pain without signs of ongoing inflammation.
The purpose of this project is to study development of pain over time in early RA, to determine predictors of long-lasting pain, and to study the effect of medical treatment on pain in RA
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2020/02/01 → …

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande