Parallell A/A-bar flyttning

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Chomsky har nyligen föreslagit att A-flytt och A-bar flytt av ett wh-subjekt sker parallellt till första position och till subjektsposition; tidigare tänkte man sig att who först flyttade till subjektspositionen (A-flytt) och sedan därifrån till satsinitial position (A-bar flytt)-

(1) Who saw John

I projektet ska jag undersöka vilka konsekvenser denna hypotes får för de skandinaviska språken

Wh-flyttning av subjekt antogs tidigare ske i två steg: först A-flyttning från subjektets thäta-position till subjektsplatsen (Spec-TP). därefter A-bar flyttning frpn Spec-TP till initial position (Spec-CP). Nyligen har Chomsky föreslagit att vi i stället har paralella flyttningar från thäta-positionen, ett A-flytt till Spec-TP och ett A-bar flytt till Spec-CP. Enligt Chomsky är det wh-ledety i Spec-CP som uttalas:

(1) Who saw John

I mitt projekt kommer jag att undersöka olika konstruktioner i främst de skandinaviska språken för att se hur hypotesen fungerar.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2010/01/012013/12/31