Partnerskap för industriellt användande

Projekt: Övrigt

Projektinformation

Beskrivning

Som en del av ”Forum för framtidens material” har en dialog skett mellan MAX IV, Science Village Scandinavia och Region Skåne för att genomföra satsningen ”Partnerskap för industriellt användande”.

Syfte: Det finns en stor innovations- och tillväxtpotential i att stärka och utveckla användandet av ESS, MAX IV och regionens övriga infrastruk-turer för att stödja regional, nationell och internationell industri. Därför eta-bleras ett multi-aktörs partnerskap med den övergripande målsättningen att långsiktigt kunna erbjuda högkvalitativ användar- och FoU-support (provbe-redning, analys etc) för regional och europeiska industri i relation till forsk-ningsanläggningarna och övriga labb/infrastrukturer i regionen. Partnerskapet ska också arbeta för att stödja kompetensflöden från nätverken på och runt anläggningar till näringslivet, och industriell match-making omkring FoU-samarbeten. Partnerskapets regionala aktörer planerar att etablera en gemen-sam digital plattform och strävar efter att etablera ett fysiskt industrikontor som en konkret nod och mötesplats för aktörerna.

Huvudansvariga kommer vara MAX IV och Science Village Scandinavia.

Populärvetenskaplig beskrivning

Som en del av ”Forum för framtidens material” har en dialog skett mellan MAX IV, Science Village Scandinavia och Region Skåne för att genomföra satsningen ”Partnerskap för industriellt användande”.

Syfte: Det finns en stor innovations- och tillväxtpotential i att stärka och utveckla användandet av ESS, MAX IV och regionens övriga infrastruk-turer för att stödja regional, nationell och internationell industri. Därför eta-bleras ett multi-aktörs partnerskap med den övergripande målsättningen att långsiktigt kunna erbjuda högkvalitativ användar- och FoU-support (provbe-redning, analys etc) för regional och europeiska industri i relation till forsk-ningsanläggningarna och övriga labb/infrastrukturer i regionen. Partnerskapet ska också arbeta för att stödja kompetensflöden från nätverken på och runt anläggningar till näringslivet, och industriell match-making omkring FoU-samarbeten. Partnerskapets regionala aktörer planerar att etablera en gemen-sam digital plattform och strävar efter att etablera ett fysiskt industrikontor som en konkret nod och mötesplats för aktörerna.

Huvudansvariga kommer vara MAX IV och Science Village Scandinavia.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2019/10/082021/05/01