Passiv i engelska: värdet av korpusdata och experimentell data i språkvetenskaplig forskning

Projekt: Forskning

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Syftet med projektet är att undersöka hur användandet av traditionell korpusdata bäst kan kombineras med användandet av introspektiv data när man studerar syntaktisk variation.

Korpusdata har ofta åtminstone två potentiella problem: det faktum att en viss konstruktion saknas i en korpus innebär inte nödvändigtvis att konstruktionen är ogrammatisk (=problemet med negativ data; det kan vara svårt att skilja mellan vad som inte förekommer och vad som inte är grammatiskt), samtidigt som det faktum att en viss konstruktion förekommer i en korpus inte nödvändigtvis innebär att den är grammatisk (=performansproblemet; det finns ingen möjlighet att avgöra om det bara är så att en informant har gjort ett misstag). Experimentell data har också problem: de stimuli som används är ofta konstruerade av forskaren själv, och kontextuella faktorer kan vara svåra att kontrollera och undersöka. Och om en konstruktion på ett systematiskt sätt får värden som är mittemellan välformade och icke välformade kontrollmeningar, vad betyder då detta?

Projektet är nära besläktat med två andra projekt om passiva meningar. Syftet är att undersöka hur korpusdata förhåller sig till de bedömningar vi får från infödda talare i magnituduppskattningsexperiment. Man skulle förvänta sig att mönster som är frekventa i en korpus (t.ex passiver av transitiva verb) rankas relativt högt i magnituduppskattningsexperiment, men är detta verkligen fallet? Och hur uppför sig mönster som på något sätt är oväntade (såsom passiviseringar av intransitiva engelska verb)? Korpusar innehåller i regel väldigt få exempel på sådana meningar, medan infödda talare ändå rankar dem relativt högt.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2011/01/012011/12/31