Kontaktallergi mot palladium

Projekt: Avhandling

Projektinformation

Beskrivning

Kontaktallergi mot metaller är vanligt och den allra mest förekommande kontaktallergin i samhället är just den mot metallen nickel. Sedan 2001 finns det en Europeisk lagstiftning som reglerar hur mycket nickel som får frisättas från metallföremål. Det har funnits en oro för att begränsningarna för nickel skall öka användningen och därigenom allergiförekomsten för andra metaller som palladium och kobolt.
Syftet med detta projekt är att i) studera förekomsten av palladium- och koboltallergi i Sydsverige och undersöka ifall allergiförekomsten ändrats efter den skärpta nickellagstiftningen; ii) utveckla testmetoden för att fånga palladiumallergiska individer samt iii) undersöka de kliniska aspekterna av en kontaktallergi mot palladium, dvs risken att få eksem om man har en allergi.
Resultaten från dessa studier förväntas resultera i en avhandling som doktoranden Lisbeth Rosholm-Comstedt skall försvara.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2014/10/01 → …

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Lungmedicin och allergi