Patient enablement in osteoarthritis – a longitudinal study on patient education programs in primary health care

Projektinformation

Beskrivning

The ability of patients to engage in their own care is a key to successful treatment outcomes as well as an important outcome after interventions. One way of promoting patient engagement is patient education and one way of measuring it is the Patient Enablement Instrument (PEI). With a focus on patients with osteoarthritis, the overall purpose of this project is to study quality in patient education in primary health care by means of the patients’ self-rated enablement.

Populärvetenskaplig beskrivning

Förmåga att själv delta i processer som rör den egna hälsan är viktigt för att behandling av sjukdomar ska vara lyckosam. Ett sätt att stödja eget deltagande är patientskolor och ett sätt att mäta det är genom "The Patient Enablement Instrument" (PEI). Med fokus på personer med artros är det övergripande syftet med detta projekt att studera kvalitén på artrosskola i primärvården ur olika perspektiv genom att använda PEI.
Kort titelPEI
AkronymPEI
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2016/01/012020/10/31