Performativa kriser: kropp och auktoritet i samtidskonsten

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Konsten idag råkar ofta i konflikt med lagen. Projektet undersöker samtidskonst som iscensätter konflikter mellan samhällsinstitutioner och den enskilde individen. Fokus ligger på institutionens/lagens immaterialitet kontra individens fysiska närvaro. Studien kretsar kring motsatspar som text/kropp; språk/existens; betydelse/materia; tecken/ting.

Konsten idag råkar inte sällan i konflikt med lagen. Projektet syfte är att undersöka en tendens inom samtidskonsten att iscensätta en motsättning mellan å ena sidan ett regelstyrt system av kunskap, t.ex. samhälleliga hierarkier och institutioner såsom media, vården eller rättsväsendet, och å andra sidan den materiella eller kroppsliga aspekten av detta kunskapssystem. Studien kretsar kring en motsättning som lite förenklat kan ställas upp som ett antal motsatspar: text/kropp; språk/existens; betydelse/materia; tecken/ting.

I en typ av verk vi vill studera gestaltas detta genom en konflikt mellan skrift och kropp, i vilken de båda är ohjälpligt i färd med att smälta samman och samtidigt är explosivt inkompatibla. En annan verktyp bygger på motsättningar mellan samhälleliga institutioner och mänskliga individer. Ett exempel utgör den serie om fem performances där den taiwanesisk-amerikanske konstnären Teching Hsieh underkastade sig en eller annan strikt och grundläggande begränsning i sin livsföring, t.ex. att oavbrutet vistas utomhus – vilket bringade honom i konflikt med lagen. Som svenska exempel kan nämnas Lars Noréns pjäs Sju tre från 1998, där tre interner från Tidaholmsanstalten ”spelade” sig själva och uttryckte antisemitiska åsikter från scenen, eller konstfacksstudenten Anna Odells verk ”Unknown, woman 2009-349701” från 2009, i vilket Odell fingerade en psykos och tvångsmedicinerades.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2010/01/012011/12/31