Projektinformation

Beskrivning

En djupare förståelse av hur det är att leva med nervskada och i vilken utsträckning denna skada påverkar patienternas funktion och dagliga aktiviteter behöver ytterligare uppmärksamhet.
Syftet med projektet är att kartlägga kirurgiskt behandlade perifera nervskador baserat på HAKIR-registret, inkluderande digital nervskador samt medianus- och ulnaris nervskador i Sverige. Målet är att identifiera om det finns några patientgrupper som är mer benägna att drabbas av dessa skador samt relation till socioekonomiska faktorer där data från Statistiska Centralbyrån (SCB) används. Dessutom kommer projektet att undersöka subjektiva och objektiva resultat efter skada samt undersöka om det finns några faktorer som kan förutsäga funktionella resultat för specifika patientgrupper.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2018/04/01 → …

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Klinisk medicin