Permanently Normative? Reflecting on Implicit Value Transmission in Schools and Pastoral Care

Projekt: Nätverk

Projektinformation

Beskrivning

Detta är ett internationellt forskningsnätverk med medel från universitetet i Heidelberg som syftar till att skapa tvärvetenskaplig forskning kring teoretiska och empiriska aspekter av värdeförmedling i skola och pastoral verksamhet. Projektet består av ett antal webinarier och två konferenser, en i Köpenhamn och en i Heidelberg.
Kort titelPermanently Normative?
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2022/01/012023/12/31

Samarbetspartner

  • Lunds universitet (huvudsaklig)
  • Copenhagen University, Faculty of Theology
  • Heidelberg School of Education

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Humaniora

Nyckelord

  • värden
  • förmedling av värden
  • skola
  • pastoralt arbete
  • feministisk teologi
  • feministisk filosofi