Persisterande Postoperativ Pediatrisk Smärta

Projekt: Forskning

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Långvarig eller återkommande smärta (mer än 3 månader)hos barn och ungdomar är vanligt. Cirka 25% av barn under 18 år beskriver återkommande smärta minst en gång per vecka och 5-10% har kontinuerlig eller ofta återkommande svår smärta. De vanligaste smärttillstånden är huvudvärk, magsmärtor och muskuloskeletal smärta. Det kan leda till påverkan av vardagen med hög skolfrånvaro och svårigheter att genomföra fysiska och sociala aktiviteter.

Det är viktigt att sjukvården tidigt försöker identifiera den subgrupp som utvecklar komplexa smärttillstånd för att kunna sätta in insatser. Smärtskattning är viktig för en framgångsrik behandling. Smärta bör skattas regelbundet och med instrument som är anpassade efter barnets ålder och funktionsförmåga. Målet med en god smärtskattning är att beskriva förekomst, indikation för smärtbehandling och värdera behandlingseffekt.

Tillgänglig data avseende långvarig smärta hos barn baseras på en population världen över. Hur det ser ut ur ett nordiskt perspektiv är inte lätt att överskåda och detta vill vi titta närmare på. Hur ser prevalensen ut i vår del av världen? Vilken är den utlösande orsaken till barn som söker med långvarig smärta? Finns det någon koppling till postoperativ smärta, och kan vi identifiera faktorer som kan prediktera vilka som drabbas?

Vi planerar en prospektiv observationsstudie för att undersöka förekomsten av långvarig postoperativ smärta hos barn.Vilka utvecklar långvarig smärta? Hur vanligt är det? Vilka riskfaktorer kan identifieras?
Akronym4P
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2021/06/01 → …

Samarbetspartner