Inställning till och syn på vetenskap inom fysioterapi i Sverige

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Projektet syftar till att kartlägga intresse för och inställning till vetenskap, samt upplevda barriärer och underlättande förutsättningar för tillgodogörande av vetenskapliga resultat/ evidens bland kliniskt verksamma fysioterapeuter samt fysioterapeutstudenter i Sverige.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2022/01/01 → …

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Sjukgymnastik