PFAS contamination in fire rescue equipment and assessment of the mitigation method

Projekt: Uppdragsforskning

Projektinformation

StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2022/03/302022/11/02

Samarbetspartner

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 6 – Rent vatten och sanitet för alla
  • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Vattenteknik
  • Naturresursteknik