Skademekanismer i ben

Projekt: Avhandling

Projektinformation

Beskrivning

Doktorandprojektet syftar till att öka vår förståelse av mekanismerna för hur skador och brott uppstår i benvävnad. Bildbehandling i kombination med mekanisk analys av skador och frakturer i vävnaden på flera längdskalor (från hela benet ner till materialets byggstenar) ligger till grund för utveckling av patientspecifika beräkningsmodeller av benets brottmekanik. Forskningsuppgiften innebär främst numeriskt arbete med finita element metoden.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2015/01/012020/01/01

Finansiering

  • Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF