Physical work capacity and biomechanical aspects as limiting factors in challenging environments

  • Halder, Amitava (Forskarstuderande)
  • Gao, Chuansi (Handledare)
  • Kuklane, Kalev (Biträdande handledare)
  • Miller, Michael (Biträdande handledare)

Projekt: Avhandling

Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat