Att göra politik underifrån. Kollektiva konfrontationer i Sverige under 1900-talet.

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Sveriges moderna historia har inte varit så fredlig och lugn som vi ofta tror. I den här antologin analyseras ett antal strejker, demonstrationer, husockupationer och upplopp som alla belyser den konfrontativa och bråkiga sidan av Sveriges 1900-talshistoria. Teoretiskt anknyter vi till det internationella forskingsfältet Contentious Politics Studies (CPS).

Sveriges moderna historia har inte varit så fredlig och lugn som vi ofta tror. I den här antologin analyseras ett antal strejker, demonstrationer, husockupationer och upplopp som alla belyser den konfrontativa och bråkiga sidan av Sveriges 1900-talshistoria. Teoretiskt anknyter vi till det internationella forskingsfältet Contentious Politics Studies (CPS).
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2013/01/012015/12/31