Studier av sena kirurgiska komplikationer till gastric bypass operation för viktminskning

Projektinformation

Beskrivning

En retrospektiv studie av 300 akutinlagda tidigare gastric bypass opererade patienter vid kirurg klinik i Malmö påvisar en hög andel patienter med komplikationer till GBP operationen. Dessutom har flertalet övriga patienter oförklarlig buksmärta. Vidare studier avser bedöma huruvida socioekonomiska faktorer kan påverka risken för att drabbas av sena kirurgiska komplikationer så som slitsherniering. Parallellt pågår studier med ischemimarkörer för tidig diagnostik av slitsherniering som utgör den vanligaste och mest allvarliga komplikationen som är erkänt svår att diagnosticera. Slutligen planeras en metaanalys av skiktröntgens nytta i diagnostik av slitsherniering.

Populärvetenskaplig beskrivning

Studier av akuta buksmärtor efter gastric bypass och behov av operation för gastric bypass komplikationer. Nyttan av skiktröntgen samt utvärdering av biomarkörer för tarmischemi för tidig diagnos av inre herniering.
Kort titelPost GBP
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2012/04/13 → …

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kirurgi

Nyckelord

  • Gastric bypass
  • Internal herniation
  • computed tomography
  • ischemia
  • Biomarkers