Graviditet hos kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning: en registerstudie för att möjliggöra utveckling av stöd för hälsosam graviditet genom identifiering av riskfaktorer och ogynnsamma utfall

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Antalet kvinnor med intellektuella funktionshinder (intellectual disability; ID) som blir gravida och föder barn ökar. Dessa kvinnors graviditeter kan skilja sig från andra kvinnors. Delvis gällande yttre faktorer som kan påverka moderns och fostrets hälsa under graviditeten, såsom rökvanor och socioekonomisk status. Men även rörande deras förståelse av vad som händer med deras kropp, och deras förmåga att kommunicera med mödravårdspersonalen. För att säkerställa välbefinnande under graviditeten är det viktigt att rutiner och vårdplaner är ordentligt anpassade till de särskilda behoven hos kvinnor med ID. För att uppnå detta måste riskfaktorer och ogynnsamma graviditetsutfall hos kvinnor med ID identifieras.
Vi kommer att identifiera kvinnor med ID-diagnos (Nationella patientregistret), som har fått service och stöd för personer med ID (LSS-registret) och kvinnor som har examen från särgymnasiet (HURPID). För dessa kvinnor kommer vi att samla in data om graviditeter från Medicinska födelseregistret. De år då dessa graviditeter infaller kommer att definiera studieperioden, och alla barn födda till dessa kvinnor under denna period kommer att utgöra ID-kohorten. Vi kommer att använda Flergenerationsregistret för att identifiera systrar till kvinnorna med ID. Alla deras barn, identifierade via Medicinska födelseregistret, kommer att utgöra systerkohorten. Slutligen kommer alla andra barn som är födda under studieperioden att utgöra gPop- kohorten (general population; allmänbefolkningen).
Med hjälp av utfallsdata från Medicinska födelseregistret ämnar vi att undersöka om kvinnor med ID skiljer sig från de två andra grupperna med avseende på preventivmedelsanvändning, risk profil för graviditet, nyttjande av mödrahälsovård, graviditetskomplikationer och förlossningsmetod. För kvinnor med minst en ID-diagnos kommer vi dessutom att kunna utvärdera dessa utfall med avseende på svårighetsgrad av ID och förekomst av ”utmanande beteende”.
AkronymIDpreg
StatusEj startat

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi