Prehospital Syrgasbehandling av ST-höjningsinfarkt: SOCCER-studien

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Studier visar att syrgasbehandling hos STEMI patienter kan vara skadligt. SOCCER projektet ämnar att studera effekten av syrgasbehandling hos STEMI patienter.
Kort titelSOCCER Projektet
AkronymSOCCER
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2014/11/042018/02/13

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Fysiologi
  • Kardiologi
  • Annan klinisk medicin

Fria nyckelord

  • STEMI
  • ST-höjningsinfarkt
  • Syrgas
  • Syrgasbehandling