Prehospital Syrgasbehandling av ST-höjningsinfarkt: SOCCER-studien

Projektinformation

Beskrivning

Studier visar att syrgasbehandling hos STEMI patienter kan vara skadligt. SOCCER projektet ämnar att studera effekten av syrgasbehandling hos STEMI patienter.
Kort titelSOCCER Projektet
AkronymSOCCER
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2014/11/042018/02/13

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Fysiologi
  • Kardiologi
  • Annan klinisk medicin

Nyckelord

  • STEMI
  • ST-höjningsinfarkt
  • Syrgas
  • Syrgasbehandling