Prehospitalt omhändertagande vid hjärtstopp utanför sjukhus

Projektinformation

StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2015/03/01 → …

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Anestesi och intensivvård

Nyckelord

  • Hjärtstopp utanför sjukhus
  • prehospital behandling
  • Hjärt-lungräddning
  • Larmcentral