Prevention av kromeksem orsakade av cement och läder

Projektinformation

Beskrivning

Tidigare var kontakteksem för krom i cement hos byggnadsarbetare den vanligaste orsaken till invaliditet på grund av hudsjukdom i Sverige. Idag ser vi nästan aldrig några kromeksem inom byggsektorn. Anledningen är det preventiva arbete som bedrevs vid vår forskargrupp under 70-talet och där man upptäckte att den allergiframkallande varianten av krom (hexavalent krom) som fanns i cement genom tillsatts av reduktionsmedel kunde omvandlas till en form som inte ger kontaktallergi. I EU är det sedan 2005 lag på att tillsätta reduktionsmedel i cement men fortfarande är kromeksem ett stort problem inom byggsektorn i utvecklingsländerna och WHO anser att minskning av kromeksem är ett högprioriterat område.
Trots att stora framgångar nåtts med att minska förekomsten av kromeksem i byggsektorn är kontaktallergifrekvenserna för krom fortfarande relativt höga, ca 3 % av de patienter som undersöks vid vår avdelning är kromallergiska. De fortsatt höga frekvenssiffrorna brukar förklaras med att vi utsätts för
kromföreningar när vi har kontakt med kromgarvat läder i t ex skor och handskar.
Syftet med detta projekt är dels att ytterligare studera orsakerna till varför så många är kromallergiska och hur stor risken är att denna allergi ger problem med eksem och dels att undersöka om kromeksem, främst hos byggnadsarbetare i utvecklingsländer, kan undvikas med hjälp av en skyddskräm.
Kort titelkromeksem
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2016/01/01 → …

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Dermatologi och venereologi

Nyckelord

  • kromeksem
  • arbetsorsakade hudsjukdomar
  • prevention
  • läder
  • hexavelant krom