Projektinformation

Beskrivning

Elective patients undergoing open lower limb revascularization randomized to PICO negative pressure wound therapy versus standard therapy.

Populärvetenskaplig beskrivning

Patients undergoing planned vascular surgery to improve circulation in the lower limb are treated with PICO dressing as opposed to standard dressing above the closed incisions.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2013/11/01 → …

Finansiering

  • Swedish Research Council
  • Hulda Almroths stiftelse

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kardiologi