Upphandling av hållbart byggande: utveckling av kommunal praxis, del II

Projektinformation

Beskrivning

Projektet fokuserar på initiativ som professionella byggherrar i offentliga sektorn tar för att utveckla upphandlingsmodeller i syfte att hantera andra kriterier än lägsta pris för att utse entreprenörer. I projektet undersöks hur procedurer och kriterier som hänför sig till ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet utvecklas och används i upphandling. Vilka är drivkrafterna bakom utvecklingen av en kriteriemodell? Hur tillämpas modellen? Hur reagerar entreprenörsidan? Hur utvecklas och tolkas icke-priskriterier? Åtta svenska kommuner och två landsting har valts ut grundat på anbudsförfrågningar som gjorts under 2000-2002. Företrädare för offentliga byggherrar och entreprenörer intervjuas, och dokument som beskriver upphandlingsmodellerna och deras användning i enstaka byggprojekt analyseras. Arbetet genomförs i samverkan mellan forskare från avdelningen för service management vid Chalmers Tekniska Högskola och från avdelningen för rättssociologi vid Lunds universitet.

StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2005/01/012006/12/25

Finansiering

  • FORMAS, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande