Produktion och transport av den antimikrobiella peptiden LL-37 och andra peptider i saliv: fysiologisk och patofysiologisk betydelse.

Projekt: Avhandling

Projektinformation

Beskrivning

In this project we study the origin and effect of the antimicrobial peptide LL-37 and the growth factor EGF in saliva.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2016/11/012023/06/01

Samarbetspartner

Finansiering

  • Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Fysiologi