Projektinformation

Akronym Land4biomass
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2019/01/012022/12/31

Finansiering

  • FORMAS, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande