Äldreomsorg med inriktning och profil

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Äldreboenden med profil blir allt vanligare och idag finns boenden med sport- och spa-profil, med trädgårdsprofil, persiska äldreboenden och boenden med ”hotellkoncept”. Detta projekt undersöker profilering som samhällelig trend. Vad ligger bakom denna trend? Varifrån kommer alla profiler? På vilket sätt märker äldre personer att de faktiskt bor på ett äldreboende med profil?

Projektet är en del i forskningsprogrammet Individanpassad omsorg och generell välfärd: dilemman i marknadiseringens tid, som undersöker spänningen i individuellt anpassad respektive jämlik omsorg.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2015/01/01 → …

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Socialt arbete