Utvärdering av projektet NAD – Nätverk, aktivitet och delaktighet

Projektinformation

Beskrivning

NAD betyder Nätverk, Aktivitet och Delaktighet och är ett samarbete mellan Länsstyrelsen, Region Skåne, Arbetsförmedlingen och idéburen sektor. NAD-projektet utvecklar aktiviteter som en del av den etableringsplan som Arbetsförmedlingen upprättar tillsammans med den nyanlända. Verksamheten handlar om att underlätta för nyanlända flyktingar att delta i olika typer av aktiviteter i idéburna organisationer och på så sätt träffa andra människor som man delar intressen med. Sådana aktiviteter kan vara hälsofrämjande, skapa sociala nätverk och stärka språkinlärningen. Vårt uppdrag att utvärdera projektet NAD med fokus på de involverade organisationerna och samarbetet.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2015/09/012016/12/31

Finansiering

  • Länsstyrelsen i Skåne län

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Socialt arbete