Projekt

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Mitt nya projekt handlar om huruvida dagens ryska online-medier kan utgöra en del av en fungerande offentlig sfär. Syftet är att kartlägga språkbruket i online-mediernas representationer för att identifiera mönster och möjliga förändringar i diskursiva drag. Genom att närläsa de ryska medierna kan vi få en bild av vilken roll ett nyhetsmedium tillskriver medborgarna/publiken som deltagare i det politiska livet. De ryska medierna är starkt kringskurna. Internet är den del av medierna som idag skulle utgöra en fungerande offentlig sfär. Det är den minst reglerade delen av mediesystemet och i termer av publik det näst största mediet med ett växande antal användare.
StatusEj startat