Pseudo-skrift i Gebel el Silsila, en undersökning av stenbrottsmärken, tecken, koder och magi

Projekt: Forskning

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Syften med projektet är att för första gången i en omfattande form dokumentera, kategorisera och analysera grekisk-romerska graverade märken (”stenbrottsmärken) i det antika egyptiska stenbrottet Gebel el Silsila för att identifiera vem som var ansvarig för dessa märken och varför de skapades.

Syften med projektet är att för första gången i en omfattande form dokumentera, kategorisera och analysera graverade märken (”stenbrottsmärken) i det antika egyptiska stenbrottet Gebel el Silsila (nedan kallat Silsila) för att identifiera vem som var ansvarig för dessa märken och varför de skapades. Kontextuella inskriptioner har daterats till den grekisk-romerska perioden. Trots att den traditionella identifieringen av dessa märken alltid har kretsat kring stenhuggare kommer andra alternativ att undersökas, inklusive en mer religiös eller vidskeplig innebörd. Trots att dessa märken ofta avfärdas som stenhuggarmärken har de aldrig tidigare studierats eller kategoriserats i sin helhet, vilket möjligen resulterar i en misstolkning av deras mening och funktion. Märkena studeras här tvärvetenskapligt genom att förena klassicism, egyptologi och konsthistoria med en ikonografisk och semantisk analys av form och utseende, och en ikonologisk, språklig och hermeneutisk analys av mening och funktion. Markeringarna ämnas att jämföras med samtida tecken på magiska amuletter och papyrus, med senare stenhuggarmärken, liksom med kontextuellt material, såsom grekiska och demotiska inskrifter och arkeologiskt material, för att förstå märkenas funktion och mening.
Projektet vill belysa dessa symboler ur en aspekt som tidigare blivit försummad, ur ett perspektiv som kan ge svar på frågor som än idag förblir obesvarade. Vem eller vilka skapade dessa symboler? Vilket budskap ville de förmedla?
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2012/01/012015/12/31