Projektinformation

Beskrivning

Målet med arbetet är att börja förstå hur kommunikationen mellan samhälle och forskning formas. Vad det är, och hur det ska förmedlas, är faktorer som är viktiga att analysera då det kan variera mellan de olika forskningsdisciplinerna samt hur ny forskning värderas och implementeras.

CON-X bygger på integrationen av sociologisk, medicinsk/hälso- och miljöforskning. Kommunikationsrollen mellan vetenskap, medicin, tillsynsmyndigheter och förskrivare (barnmorskor) kommer att undersökas för att förstå komplexiteten i evidensbaserad praktik när den står inför motstridande kunskap. Att skapa förståelse, lyfta forsknings- och informationsbehov och kunskaper kommer att ge en konceptuell ram. Det finns ett behov av utbyte av kunskap och idéer och utveckling av sociala nätverk mellan forskare, men i längden också beslutsfattare för att förbättra den nuvarande situationen.

Med utgångspunkt i rådgivning kring preventivmetoder har detta ASG samlats för att inleda en övergripande dialog om hur man kan belysa vetenskaplig utveckling kring miljö-, köns-, kultur- och hållbarhetsfrågor som bör beaktas vid evidensbaserad hälsovård. Seminarierna kommer att ägnas åt kunskapsutbyte mellan forskarnas fält och strukturera tvärvetenskapliga forskningsfrågor för att förstå den underliggande komplexiteten i evidensbaserad praktik. Genom tvärvetenskapligt samarbete kommer detta ASG att länka naturvetenskap, humaniora och medicin, vilket gör det möjligt att reda ut de komplexa överlappande punkterna som sker vid informationsövergång, vilket påverkar tolkning och ger oss möjlighet att förutsäga samhällets och individens framtida val.
AkronymCON-X
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2017/09/012018/05/31