Elevinflytande och delaktighet i Sveriges kulturskolor: ett praktiknära forskningsprojekt

Projekt: Forskning

Projektinformation

StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2021/08/012023/12/31

Samarbetspartner

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 4 – God utbildning
  • SDG 5 – Jämställdhet
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Utbildningsvetenskap
  • Musik
  • Statsvetenskap