Pushing the boundaries of peace research: Reconceptualizing and measuring agonistic peace

Projekt: Uppdragsforskning

Projektinformation

Beskrivning

PUSHPEACE är ett forskningsprogram med det överordnade målet att hitta nya sätt att begreppsliggöra och bygga fred för att identifiera hur man skall kunna möjliggöra skapandet av hållbar fred. Begresppsutvecklingen görs med hjälp av tre djuplodande fallstudier av fredsprocesserna i Colombia, Israel/Palestina och Nordirland. Ett större urval av svårlösta konflikter analyseras senare för att validera resultaten från fallstudierna.

Projektet identifierar och åtgärdar brister i nutida teorier om fredsbyggnande genom att hävda att fredsavtals hållbarhet beror på huruvida långvariga våldsamma konflikter kan omvandlas till inkluderande och pluralistiska möten där konflikter inte avslutas men omvandlas till konstruktiva interaktioner med dialog mellan samhällets parter.

Projketet skapar ett analytiskt ramverk för att kunna studera inklusion och dialog inom samhällets institutioner samt identitetsförändring på flera olika samhälleliga nivåer.

Projektets huvudbegrepp är agonistisk fred och studien syftar till att svara på följande forskningsfrågor:

- I vilken utsträckning har processer för erkännande och institutionell inkludering i de colombianska, israelisk/palestinska och nordirländska fredsprocesserna bidragit till att skapa agonistisk fred i respektive samhälle?
- Vilka är möjliggörande och/eller hämmande omstädigheter för skapandet av agonistisk fred i fredsprocesserna i Colombia, Israel-Palestina och Nordirland?
- I vilken utsträckning är de resultat gällande agonistisk fred i Colombia, Israel/Palestina och Nordirland giltiga även för den bredare kategorin svårlöst konflikt?

Populärvetenskaplig beskrivning

Projektet finansieras av Riksbankens Jubileumsfond och en del av finansieringssatsningen Swedish Foundations’ Starting Grant.
AkronymPUSHPEACE
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2019/07/012024/06/30