Pyrokognition: eldens och matlagningens kognitiva evolution

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

The ability to use and control fire is essential to what makes us human. Cooking in particular has given ancestral humans an unparalleled advantage; by improving energy efficiency, it fuelled the evolution of increasing brain size, which would have been impossible on a raw diet. Thus, human evolution only makes sense in the light of our change in diet as provided by cooking. However, little is known about how ancestral humans came to control fire or what they understood about it, because their behaviour cannot be studied directly. This project will deliver the first-ever scientific study of fire-related cognition in animals. It involves great apes, because they are our closest living relatives, and corvids (crow birds), because they have similar cognitive abilities that evolved independently. They are tested in six experiments designed to simulate how hominins likely came to interact with fire. What do animals understand about fire? Does it have a calming effect on them? Do they learn how heat transforms food and use it to improve food? Can they plan for future cooking? Although this has been a topic of much speculation and debate, there has been little to no empirical research into how other animals interact with fire. This project will contribute to reconstructing the cognitive and evolutionary origins of fire use. It will therefore reduce the gap in our knowledge of one of the most critical transitions in human evolutionary history.

Populärvetenskaplig beskrivning

Förmågan att använda och kontrollera eld är grundläggande för människan. I synnerhet matlagning anses ha haft en oöverträffad inverkan på människans evolution; den ökade energitätheten i tillagad föda eldade på utvecklingen av en allt större hjärna - något som vore omöjligt med en rå diet. Således utgör vår förståelse för eld en nyckel till vår arts historia. Trots eldens betydelse under vår tidiga evolution vet vi påtagligt lite om hur våra förfäder kontrollerade och förstod den. Detta projekt är det första i sitt slag – en systematisk studie av djurs förståelse av eld. Vi kommer att studera våra närmast levande artsläktingar, människoaporna, och corvider (kråkfåglar). De senare besitter liknande kognitiva förmågor som människoaporna, vilka emellertid evolverat helt separat. Djuren testas i sex experiment utformade för att simulera homininernas tidiga interaktion med eld. Vad förstår djuren om elden? Förstår de att föda påverkas av värme och att eld kan användas för tillredning av mat? Kan de planera för framtida matlagning? Även om detta ämne givit bränsle åt mycket debatt och spekulation, saknas i stort sett empirisk forskning om djurs interaktion med eld. Projektet kommer att teckna en första bild av eldanvändingens kognitiva ursprung, och ge oss nya ledtrådar om ett av de viktigaste utvecklingsstegen i mänsklighetens förhistoria.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2020/01/012024/12/31

Finansiering

  • Swedish Research Council