Projektinformation

Kort titelPyrogeography
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2023/12/012027/11/30

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Naturgeografi
  • Multidisciplinär geovetenskap
  • Tvärvetenskapliga studier