Quality of jobs and Innovation generated Employment outcomes

Projektinformation

Beskrivning

Quality of jobs and Innovation generated Employment outcomes (QuInnE) är ett forskningsprojekt som undersöker hur innovationer och arbetskvalitet samspelar på organisatorisk nivå. Forskningsprojektet finansieras av den Europeiska kommissionen genom Horisont 2020 och samordnas av Sociologiska Institutionen. Forskningsprojektet påbörjades i april 2015 och avslutas i juli 2018. Projektet inkluderar forskare vid nio partnerorganisationer i sju olika länder.

Inom projektet undersöks samspelet mellan innovation och arbetskvalitet. Både kvantitativa och kvalitativa frågeställningar och metoder ligger i fokus för analyserna. De kvantitativa studierna undersöker sambandet på nationell-, industriell- och företagsnivå med hjälp av statistik. De kvalitativa analyserna utgår från intervjustudier vid 58 företag i åtta olika branscher i sju olika länder (Frankrike, Nederländerna, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och Ungern).

Resultaten från QuInnE går att utforska via två interaktiva redskap –QuInnEmap och Tool2, båda utformade inom projektet.

Du kan läsa mer om projektet, ladda ner publikationer eller testa de interaktiva redskapen på hemsidan: www.quinne.eu.
AkronymQuInnE
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2015/04/012018/07/31