Drottning Victoria – ur ett inre liv. En existentiell biografi

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Drottning Victoria av Sverige (1862-1930), född prinsessa av Baden, påverkades av evangeliska religiösa principer, romantiken i Wagners operor, och sin vacklande hälsa. Hon var ett 1871 års barn, identifierade sig med en religiöst motiverad monarkisk princip, och fann styrka i Charles Kingsleys religiösa skrifter. Hennes estetiska spiritualitet tog sig uttryck även i fotografering och målning.

Den existentiella biografin söker vad som har gjort livet meningsfullt, där livsavgörande händelser styr livet i en viss riktning. Drottning Victorias (1862-1930) liv har lästs genom Gustaf V:s och Axel Munthes biografier. Istället utgår jag från barndomen som aldrig avslutad. Victoria dominerades av sin starka mor, storhertiginnan Luise av Baden. Hon gav ut andaktsböcker särskilt Ich weiß, daß mein Erlöser lebt! (1900). Boken var en existentiell bearbetning av ”tårarnas år” 1888, då storhertiginnan inom loppet av ett halvår miste sin yngste son, sin far och sin bror. Min hypotes är att Victoria hjälpte sin mor med denna bok. Tillsammans med en följande graviditet, under vilken Victoria på läkares inrådan intog morfin, och 1889 födde den sjuklige prins Erik, bildade dessa händelser ett trauma, som definitivt inledde hennes livsvariga fysiska och psykiska sjukdomsperiod. Hon fann hjälp i Charles Kingsleys Out of the Deep (1885), särskilt i den”active resignation”, som anknyter till Psaltarens psalmer, och bidrar till rekonstruktionen av en alternativ kyrklighet vid hovet, som skilde sig från det pietistiska nätverket kring drottning Sofia. Om Victoria hade sin ena pol i andaktslitteraturen och i hennes tolkning av sin roll som rikets husmor enligt den gammallutherska treståndsläran, hade det sin andra pol i Richard Wagners musik, som stod i ett spänningsfyllt förhållande till hennes kyrkliga grundhållning, vilket också delvis slog igenom i hennes livsföring.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2009/01/012012/12/31