Queer Psychology in Sweden

  • Lundberg, Tove (Forskare)
  • Malmquist, Anna (Forskare)
  • Wurm, Matilda (Forskare)

Projekt: Nätverk

Projektinformation

Beskrivning

Den psykiska ohälsan är idag förhöjd bland homosexuella, bisexuella, transpersoner, queera och personer med intersex-erfarenheter (hbtqi-personer) i Sverige. Den ökade ohälsan kan förklaras av fenomenet minoritetsstress, vilket är den sammantagna belastningen av marginalisering och diskriminering som minoritetsgrupper utsätts för. Svensk forskning om hbtqi-personers livsvillkor växer, men fler studier behövs för att skapa en mer heltäckande bild av hur minoritetsstress kan motverkas både på ett individuellt och samhälleligt plan. Samtidigt som den psykiska ohälsan är förhöjd bland hbtqi-personer har det stora flertalet inom gruppen ett gott allmänt hälsotillstånd, vilket gör det viktigt att beakta risk- och skyddsfaktorer tillsammans.
Det huvudsakliga syftet med detta projekt är att kartlägga hbtqi-personers upplevelser av minoritetsstress, med särskilt fokus på skyddsfaktorer och copingstrategier, vilket fortfarande saknas i forskningen. Det övergripande målet med projektet är att ge en mer heltäckande bild av hur hbtqi-personer upplever och hanterar minoritetsstress i Sverige idag och hur det påverkar hälsan. Detta är en nödvändig bas för att kunna utforma och utvärdera specifika interventioner som kan motverka suicid och främja hälsa.
AkronymQueerPsy
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2018/06/01 → …

Samarbetspartner