Rättsliga lösningar för tillgängligörande av öppna datakällor

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Projektet har haft sitt största fokus vid att göra en gedigen rättsutredning för att därmed kunna ange konkreta förslag på praktiskt användbara rättsliga lösningar för tillgängliggörande av öppna datakällor. Två tydliga förslag förs fram: 1. Riktlinjer för vidareutnyttjande av handlingar som finns hos myndigheten (datapolicy); och 2. En öppen licens för vidareutnyttjande av information från den offentliga förvaltningen.

Projektet har letts av Stefan Larsson vid Lunds universitets internetinstitut (LUii) och utförts i samarbete med Jonas Ledendal vid Institutionen för handelsrätt och Joakim Wernberg (f.d. Lundblad) vid CIRCLE och sydsvenska industri- och handelskammaren.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2012/12/042013/11/11

Samarbetspartner

Fria nyckelord

  • Öppna data
  • juridik
  • innovation
  • myndighet
  • offentlig sektor
  • tillgängliggörande