Projektinformation

Beskrivning

Detta är ett projekt finansierat inom Vinnovas satsning för Utmaningsdriven Innovation, steg 2 (UDI2). Det tvååriga projektet innebär flervetenskaplig samverkan mellan fyra forskningsinstitutioner (LU, LiU, KI, KTH), samt flera myndigheter, städer och företag. I takt med allt fler fall av oavsiktlig diskriminering, felaktiga beslut och rekommendationer samt integritetskränkningar ökar kraven på förklaringsmodeller och förmåga att styra artificiell intelligens (AI) mer ansvarsfullt. Idag riskerar AI att integreras utan förutsättningar för att kunna identifiera, mäta och utvärdera implikationerna utifrån socialt, juridiskt och etiskt perspektiv.

Målet med UDI2 är att innovationen, ramverket, ska kunna appliceras i företag, start-ups och offentliga myndigheter. Det ger dem redskap för att undvika de oavsiktliga negativa etiska, juridiska och sociala fallgroparna och gör dem redo för kommande reglering kring AI och etik. Det ger dem även redskap för att styra sina AI-applikationer utifrån deras etiska värdegrund. Centret har även som långsiktigt mål att bidra till att utveckla standarder och certifiering inom området.

I det första steget av UDI har vi åstadkommit 1. en kunskapsuppbyggnad, 2. en innovation i form av ett organisatoriskt ramverk samt 3. ett center för samverkan och test av innovationen.

Inför UDI2 har vi knutit samverkanspartners från olika sektorer inom näringslivet, offentlig sektor, akademin, start-upscenen och myndigheter för att testa, utveckla och applicera innovationen. Vi har byggt ett center med en organisationsarkitektur för:
1. Tvärvetenskaplig forskning
2. Pilotprojekt där ramverket appliceras och utvecklas. Skräddarsytt projektteam med kompetenser för genomförande av ramverket.
3. Publikationer och spridning av resultat och kunskap
4. Databas med forskning och fallstudier
5. Arenor för rundabordssamtal kring utveckling av standarder, regelverk och policy implikationer.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2019/05/022021/05/02

Samarbetspartner

 • Lunds universitet
 • AI Sustainability Center (Projektpartner) (huvudsaklig)
 • Linköping University (Projektpartner)
 • Karolinska Institute (Projektpartner)
 • KTH Royal Institute of Technology (Projektpartner)
 • SIS - Swedish Standards Institute (Projektpartner)
 • Cirio (Projektpartner)
 • Google Sweden AB (Projektpartner)
 • Malmö Stad (Projektpartner)
 • Creandum II General Partner AB (Projektpartner)
 • Stockholms stad (Projektpartner)
 • Sana Labs AB (Projektpartner)
 • Skatteverket (Projektpartner)
 • Telia Company AB (Projektpartner)
 • Whisper group Sverige AB (Projektpartner)

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Juridik och samhälle

Fria nyckelord

 • AI
 • Sustainable AI
 • Hållbar AI
 • AI-transparens
 • maskininlärning
 • artificiell intelligens
 • Ansvar
 • Fairness
 • FAT