Härskning av havre under industriell processning

Projekt: Forskning

Projektinformation

Akronym2021H007
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2022/01/012023/10/02

Samarbetspartner

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Livsmedelsteknik
  • Bioprocessteknik