Rational microbial analysis for distribution of biostable quality drinking water

Projektinformation

Beskrivning

Rationell mikrobiologisk analys för distribution av stabil dricksvattenkvalité
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2020/01/012022/05/31