Att läsa medan man skriver

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

De flesta modeller av skrivprocessen innehåller läsning som en viktig komponent men det finns väldigt lite empirisk forskning om vad, hur, när och varför skribenter läser sin egen text och vad det är bra för. Syftet med det här projektet var att undersöka detta med tangentloggnings- och ögonrörelsedata insamlade i det tidigare projektet Produktionens och perceptionens dynamik under skrivande
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2005/01/012009/12/31