Tänka om de ojämna konsekvenser av klimat förändringar

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Förlust och skada (L&D) har varit på den internationella agendan under 20 år, men har nu fått fart i och med förankringen i artikel 8 i Parisavtalet. L&D associeras med klimatförändringarnas negativa effekter, inklusive effekter relaterade till extrema väderhändelser, såsom intensiva tyfoner, men de uppträder också vid långsamma händelser, som till exempel vid havsnivåhöjning. Vår forsknings specifika mål är: att utöka begreppsmässiga förståelser av L&D och att empiriskt utforska de oproportionerliga effekter de har på människor, icke-ekonomiska konsekvenserna av L&D, samt vem det påverkar, hur och varför, och i vilken skala.

Vi vill integrera denna kunskap med metodologisk utveckling för hållbara klimatövergångar. Denna tvärvetenskapliga forskning kommer att tillämpa olika metoder för att utvärdera betydelsen av L&D, och identifiera framförallt platser, grupper och sektorer som drabbas av förlust och skada orsakad av klimatförändringar. Forskningen kommer också bedöma olika klimatstyrmedels effektivitet för att påverka L&D inom ramen för hållbara utvecklingsmål relaterade klimat, fattigdom, jämställdhet och säkerhet.

Populärvetenskaplig beskrivning

This project will apply different methods to evaluate the importance of L&D, and identify sites, groups and sectors affected by L&D caused by climate change.
AkronymDICE
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2018/12/012024/07/31

Samarbetspartner

 • Lunds universitet (huvudsaklig)
 • Montana State University
 • University of Liberal Arts Bangladesh

Finansiering

 • FORMAS, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
 • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
 • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Tvärvetenskapliga studier
 • Klimatforskning

Fria nyckelord

 • ojämna konsekvenser
 • klimatförändringar
 • loss och damage