Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

RECOnCILE syftar till att utveckla metoder för att analysera olika aspekter av energianvändning i offentliga byggnader, speciellt driftenergi och inbyggd energi samt relationen mellan dessa. Se bilagd korta beskrivning, RECOnCILe - Reducing Energy Use in the Construction and Operation of Public Buildings
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2020/07/012022/09/30